dr Łukasz Kister

Ekspert bezpieczeństwa

Specjalizuje się w analizie i przeciwdziałaniu asymetrycznym zagrożeniom dla bezpieczeństwa – szpiegostwo gospodarcze, terroryzm, korupcja.

Ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe

od służb policyjnych i specjalnych, poprzez samodzielną działalność ekspercką, po zarządzanie bezpieczeństwem największego operatora infrastruktury krytycznej.

Nie boję się żadnych wyzwań.

Uprawnienia

  • Poświadczenie Bezpieczeństwa – „Tajne”
  • NATO Personnel Security Clearance Certificate – „NATO Secret”
  • EU Personnel Security Clearance Certificate – „EU Secret”
  • Biegły Sądowy
  • Projektant i audytor systemów bezpieczeństwa
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Head of CERT
By zachować posiadane tajemnice nie wystarczy samo milczenie. Kto zdradzi tajemnice nie ma już nadziei. Kto nie zna wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce. Walcz zbiegając ze wzgórza, a nie wspinając się na nie. Na wojnie chodzi o zwycięstwo, nie o upór. Okrada się ludzi, nie komputery.

Oferta

Kontrwywiad gospodarczy

Zabezpieczenie prowadzonego projektu biznesowego przed wrogimi działaniami o charakterze szpiegostwa gospodarczego.

Bezpieczeństwo informacji

Organizacja skutecznego systemu ochrony tajemnic.

Audyt Bezpieczeństwa

Analiza i ocena rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Śledztwa gospodarcze

Ustalanie przyczyn, przebiegu, sprawców i skutków działań niepożądanych.

Kontrinwigilacja

Zabezpieczenie pomieszczeń i pojazdów przed działaniem urządzeń szpiegujących.

Weryfikacja partnerów biznesowych

Zebranie i analiza rzeczywistej wiedzy o kontrahentach.

CyberObrona

Organizacja Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT).

Zaufali mi

Wspierają mnie

Kontakt